De basics van de biometrie

Om biometrische toepassingen op waarde te kunnen schatten is het handig om iets te weten over de basisbeginselen. In dit artikel zetten we de ‘basics van de biometrie’ kort voor u uiteen.

1. Algemene definitie van biometrie

Biometrische kenmerken zijn unieke, persoonsgebonden kenmerken, waarmee iemands identiteit kan worden vastgesteld. Lichaamskenmerken die in aanmerking komen voor biometrische oplossingen zijn niet, of niet gemakkelijk overdraagbaar op andere personen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld pasjes, sleutels en wachtwoorden. Ook zijn ze niet fraudegevoelig, zoals foto’s en handtekeningen. Biometrische kenmerken kunnen niet worden verwijderd.

2. Veel gebruikte biometrische kenmerken

Veel gebruikte biometrische kenmerken zijn:

  • Vingerafdrukken
  • Oog (retina en iris)
  • Aderpatroon in de handpalm of de vinger
  • Gezicht, stem en spraak

3. Waarom biometrie?

Biometrische gegevens zijn niet overdraagbaar op andere personen, zoals pasjes, sleutels en wachtwoorden dat wel zijn. Op de tweede plaats zijn biometrische kenmerken veel minder fraudegevoelig. Foto’s, handtekeningen, toegangspassen zijn fraudegevoelig waardoor iemands identiteit daarbij niet altijd met zekerheid kan worden vastgesteld. Een derde eigenschap van het gebruik van lichaamskenmerken voor biometrische toepassingen is dat deze in principe niet te verwijderen zijn.

Meer weten of zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

4. Biometrische technieken

Om de hierboven genoemde lichaamskenmerken te kunnen ‘lezen’ wordt er in de biometrie gebruik gemaakt van verschillende technieken.

Denk daarbij aan:

  • Foto- en videocamera techniek
  • Drukmeting
  • Warmtemeting
  • Spraakherkenning
  • Computertechnologie

5. De voordelen van biometrie bij identificatie

Het voordeel dat biometrie biedt bij beveiligings- of toegangsvraagstukken is tweeledig. Enerzijds gebruiksgemak: je hoeft niets te onthouden en niets mee te nemen. Anderzijds het beveiligingsniveau: identificatie op basis van biometrische kenmerken is veel minder fraudegevoelig.

Bij identificatie heeft het nog een bijkomend voordeel. Het is volledig persoonsgebonden dus biedt geen of weinig kans op identiteitsfraude.

Samen sterk! Biometrie wordt regelmatig gebruikt in combinatie met de conventionele vormen van identificatie. Dit vergroot de zekerheid dat je te maken hebt met de juiste persoon.

Bezit óf kennis óf biometrie? Juist samen supersterk!

Tot nog toe zijn ‘bezit’ (denk aan een paspoort of pasje) en ‘kennis’ (denk aan een wachtwoord of pincode) altijd de belangrijkste vormen van identificatie en beveiliging geweest. Om een nog hoger beveiligingsniveau te bereiken komen ook combinaties van deze twee al langer voor (denk aan een pasje met pincode). Biometrische beveiliging is niet alleen een alternatief voor deze traditionele identificatievormen, maar biedt mogelijkheden om een extreem hoog beveiligingsniveau te creëren door alle drie deze vormen met elkaar te combineren.

Meer weten of zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

Actueel

Superuser-functionaliteit biometrische technologie

Vanwege de explosieve groei van cybercrime neemt de behoefte aan hogere beveiligingsniveaus de komende jaren enorm toe en dan in het bijzonder de biometrische beveiligingsoplossingen op basis van aderpatroonherkenning.* Ironisch genoeg kan de implementatie daarvan...

Biometrische toegangscontrole en privacy: wat zegt de AVG?

Sinds 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en dat is niet onopgemerkt gebleven. Veel organisaties worstelen nog steeds met de interpretatie ervan. Ook op ons eigen vakgebied, biometrische toegangscontrole, heeft de AVG de nodige impact....

FAR en FRR: beveiligingsniveau versus gebruiksgemak

FAR en FRR. Wie de prestaties van biometrische beveiligingssystemen wil beoordelen of vergelijken, komt niet om deze termen heen. In dit artikel leggen we uit wat FAR en FRR inhouden, hoe ze elkaar beïnvloeden en welke gevolgen ze hebben voor beveiligingsniveau en...

5 veel voorkomende biometrische technieken vergeleken

De bekendste vormen van biometrische beveiliging zijn de vingerafdruk en de irisscan. Daarnaast zijn ook gezichtsherkenning en aderpatroonherkenning (van zowel de vinger als de handpalm) sterk in opkomst. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van al deze vormen...

Hoe werkt aderpatroonherkenning

Er bestaan drie vormen van aderpatroonherkenning. Handpalm aderpatroonherkenning, vinger aderpatroonherkenning (die beide met behulp van zogeheten near infrarood* licht werken) en retina aderpatroonherkenning. 1. Handpalm aderpatroonherkenning De hemoglobine in je...