FAR en FRR: beveiligingsniveau versus gebruiksgemak

FAR en FRR. Wie de prestaties van biometrische beveiligingssystemen wil beoordelen of vergelijken, komt niet om deze termen heen. In dit artikel leggen we uit wat FAR en FRR inhouden, hoe ze elkaar beïnvloeden en welke gevolgen ze hebben voor beveiligingsniveau en gebruiksgemak.

Laten we beginnen met de definities. De prestaties van biometrische systemen worden uitgedrukt in de volgende foutkansen:

  • False Acceptance Rate (FAR): het percentage herkenningen, waarbij iemand ten onrechte wordt herkend (onterechte acceptatie).
  • False Rejection Rate (FRR): het percentage herkenningen, waarbij iemand ten onrechte niet wordt herkend (onterechte afwijzing).

Hoe beïnvloeden FAR en FRR elkaar?

Naarmate het aantal onterechte acceptaties (FAR) afneemt, zal het aantal onterechte afwijzingen (FRR) toenemen. En andersom. Zie de afbeelding hieronder. Ook het punt waarbij de lijnen elkaar kruisen heeft een naam: de Equal Error Rate (EER). Daarbij is het percentage false acceptance en false rejection gelijk.

Wat betekent dit voor beveiligingsniveau en gebruiksgemak?

Bij het streven naar een zo laag mogelijke FAR wordt de FRR waarschijnlijk veel groter. Met andere woorden: hoe veiliger de toegangscontrole, hoe lager het gebruiksgemak omdat gebruikers ten onrechte niet worden herkend door het systeem. Andersom geldt dit ook: een groter gebruiksgemak door een lagere FRR? Dan wordt het systeem waarschijnlijk ook onveiliger (hogere FAR).

Meer weten? Neem contact op

Het inregelen van de FAR en FRR in de software…

De FAR en FRR kunnen meestal worden ingeregeld in de software van een beveiligingssysteem door deze criteria hiervoor scherper of juist minder scherp af te stellen. Uit de informatie hierboven kunnen we concluderen dat dit leidt tot een veiliger (maar minder gebruiksvriendelijk) of juist een onveiliger (maar gebruiksvriendelijker) systeem.

… en het probleem daarmee

Er zijn slechts weinig systemen op de markt die zowel een hoog beveiligingsniveau als een gebruiksvriendelijke toegangscontrole faciliteren. Is de keuze niet op een dergelijk systeem gevallen? Dan wordt er vaak gekozen voor een hoog gebruiksgemak, ten koste van een lagere veiligheid.

U kunt zich de afweging voorstellen: “Je wilt het mensen toch niet aandoen om voor de deur in de rij te staan, omdat het systeem niet goed werkt. Ze hebben misschien al de hele ochtend in de file gestaan en nog geen koffie gehad…”

Uiteraard kan dit in sommige situaties acceptabel zijn voor gebruikers. Maar natuurlijk niet in situaties waar men een hoog beveiligingsniveau verwacht. Dit is het probleem: hoe de software precies is ingeregeld, is voor de gebruiker vaak niet zichtbaar. Hierdoor kan een onterecht gevoel van veiligheid worden gecreëerd.

Hoe zit dat bij Recogtech?

Bij Recogtech hanteren we een standpunt dat cruciaal is voor hoogwaardige beveiliging: de FAR en FRR mogen niet worden gewijzigd bij hoge beveiligingsrisico’s. Deze dienen optimaal te zijn ingesteld voor elke situatie. Vanaf het ontwerp van onze systemen hebben we ervoor gezorgd dat deze percentages vast staan. Dit betekent dat onze systemen zijn geoptimaliseerd voor optimale registratie, minimalisering van lichtinvloeden en de verwerking van een groot aantal gebruikers. We vinden dit een belangrijk punt binnen Security by Design.

Meer weten of zoekt u een biometrische beveiligingsoplossing voor uw organisatie?

Actueel

Superuser-functionaliteit biometrische technologie

Vanwege de explosieve groei van cybercrime neemt de behoefte aan hogere beveiligingsniveaus de komende jaren enorm toe en dan in het bijzonder de biometrische beveiligingsoplossingen op basis van aderpatroonherkenning.* Ironisch genoeg kan de implementatie daarvan...

Biometrische toegangscontrole en privacy: wat zegt de AVG?

Sinds 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en dat is niet onopgemerkt gebleven. Veel organisaties worstelen nog steeds met de interpretatie ervan. Ook op ons eigen vakgebied, biometrische toegangscontrole, heeft de AVG de nodige impact....

5 veel voorkomende biometrische technieken vergeleken

De bekendste vormen van biometrische beveiliging zijn de vingerafdruk en de irisscan. Daarnaast zijn ook gezichtsherkenning en aderpatroonherkenning (van zowel de vinger als de handpalm) sterk in opkomst. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van al deze vormen...

Hoe werkt aderpatroonherkenning

Er bestaan drie vormen van aderpatroonherkenning. Handpalm aderpatroonherkenning, vinger aderpatroonherkenning (die beide met behulp van zogeheten near infrarood* licht werken) en retina aderpatroonherkenning. 1. Handpalm aderpatroonherkenning De hemoglobine in je...

De basics van de biometrie

Om biometrische toepassingen op waarde te kunnen schatten is het handig om iets te weten over de basisbeginselen. In dit artikel zetten we de ‘basics van de biometrie’ kort voor u uiteen. 1. Algemene definitie van biometrie Biometrische kenmerken zijn unieke,...