Privacy verklaring.

Recogtech B.V. gevestigd aan de Molenstraat 18, 3927 AC Renswoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Molenstraat 18 
3927 AC Renswoude 
+31 318 578525
www.recogtech.com 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij willen U als (potentiële) klant/leverancier en/of belangstellende erop attenderen dat wij bedrijfs- en persoonsgegevens registreren die u ons vrijwillig verstrekt door bezoek aan website of door telefonisch contact en/of andere correspondentie. Voor klanten/leveranciers is deze informatie noodzakelijk om u interessante aanbiedingen te doen en/of eventuele overeenkomst(en) met u te kunnen sluiten en uit te voeren. Voor belangstellenden zijn deze gegevens van belang om u nieuwtjes uit de markt, ons bedrijf en onze diensten/producten te kunnen sturen door middel van bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende gegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij u diensten en/of producten niet kunnen leveren of ontvangen.

Voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben we een eigen server en houden we de informatie in eigen beheer.

Direct marketing

Als u ons toestemming heeft gegeven via de website of naar aanleiding van correspondentie (telefonisch/mail), kunnen wij de door u opgegeven persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van informatie over bestaande en nieuwe producten en ontwikkelingen binnen de branche. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen en kunt u gebruik maken van de afmeldlink die in iedere mailing staat.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Recogtech neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recogtech) tussen zit. 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Recogtech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarperiode is afhankelijk van de relatie  die we met u hebben. Dit varieert tussen 1 en 7 jaar na het laatste contact. Om dit te realiseren volgen wij de procedures die we hiervoor  opgesteld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Recogtech verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Recogtech blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recogtech gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Recogtech gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om, naast de website goed te laten werken, deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden en afstemmen op uw voorkeur. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is wel mogelijk dat u daardoor bepaalde delen niet meer kunt zien en/of dat de website niet goed werkt.   

Zie voor een toelichting veilig internetten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recogtech. Aanvullend heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar moc.h1716262030cetgo1716262030cer@y1716262030cavir1716262030p1716262030

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek. Recogtech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recogtech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft naar aanleiding van de “algemene verordening Gegevensbescherming” passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door middel van privacybeoordeling (DPIA) hebben we  procedures opgesteld om datalekken te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via moc.h1716262030cetgo1716262030cer@y1716262030cavir1716262030p1716262030